Geodetické práce

Geodetické práce - katastr nemovitostí    vyhotovování geometrických plánů
    vytyčování hranic pozemků
    zaměření staveb ke kolaudaci
    komplexní služby při vypořádání vlastnických vztahů k nemovitostem
    vyhotovení podkladů pro věcná břemena
    vyhotovování identifikace parcel
    zpracování podkladů pro vynětí půdy z PPF a LPF
    poradenská činnost v oblasti katastru nemovitostí

Více viz link: geodetické práce

indický běžec

Blog / Novinky