Geometrický plán

Geometrický plán - Geoid. Jednotlivé objekty tvořící doménu geodetického popisu spolu prostorově souvisejí - minimálně v celostátním měřítku, v případě potřeby i v měřítku kontinentů a celé zeměkoule. Tvoří tedy jednotný systém (v závislosti na konkrétních potřebách – národní, kontinentální, globální).Pokusme se stanovit základ tohoto systému a míru složitosti jeho vytvoření. Pozorováním panoramatu současného města např. Varšavy (obr. 1) a posouzením vzájemné polohy mrakodrapů zjistíme (toto vidíme), že všechny hrany jejich zdí jsou vzájemně rovnoběžné. Všechny tyto hrany – zleva doprava – musí být ze zřejmých důvodů vzájemně rovnoběžné, protože mrakodrapy byly postaveny vertikálně.

Geodetické práce

Více o nás viz web https://www.geodeticka-pohotovost.cz/

indický běžec

Prodej mláďat

mláďata momentálně nejsou k dispozici

Blog / Novinky

Inzerce