Kominictví Praha

Kominictví Praha - Abychom nebyli vystaveni riziku otravy místnosti nebo vzniku požáru, je nutné pravidelně kontrolovat komínové průduchy , které končí vydáním příslušného certifikátu kvalifikovaným kominíkem. To je velmi důležitý bod, protože zákon přísně upravuje četnost povinných kontrol.

Při kontrole se často ukáže, že komín vyžaduje revitalizaci nebo důkladnou renovaci. Odkládání takových prací do budoucna může vést k devastaci komína při požáru a výraznému zvýšení nákladů na opravy. I částečné ucpání komína snižuje jeho tah. To vede ke zhoršení cirkulace vzduchu a zvýšení nákladů na vytápění.
 

Čištění dehtu z komína

Odblokování kouřovodů lze provést vypálením sazí nebo ručním odstraněním nečistot pomocí kartáčů. Aby však bylo dosaženo požadovaného konečného výsledku, některé typy nečistot (např. výsledné skleněné saze) vyžadují použití specializovaného zařízení.Naše kominická provozovna využívá moderní metody odstraňování skelných a tvrdých sazí z komína pomocí ohýbané cívky opatřené řetězem a pohyblivou hlavou. Rotace způsobuje roztahování řetězů hlavy, takže narážejí na stěny komína a odrážejí saze. Mechanické čištění prováděné naší firmou zaručuje bezpečnost a vysoký čisticí účinek.

Kominické služby

Více o nás viz web https://www.kominictvi-klk.cz/

indický běžec

Prodej mláďat

mláďata momentálně nejsou k dispozici

Blog / Novinky

Inzerce