Rekonstrukce bytu Praha

Rekonstrukce bytu Praha - Tepelné a parotechnické vlastnosti.Tepelná ochrana obvykle označuje opatření přijatá za účelem snížení tepelného toku mezi prostory s různou teplotou a mezi vnitřními a vnějšími prostory a také k vytvoření pohodlného a zdravého životního klimatu. Z toho vyplývá, že tepelná ochrana je především činností pro ochranu osob, ale zároveň je samozřejmě i opatřením z důvodu hospodárnosti a úspory energie.   Tepelná izolace budovy hraje dvě důležité role. Na jedné straně chrání nosnou konstrukci před nadměrnými, extrémními tepelnými účinky a zajišťuje tak delší životnost. Na druhou stranu chrání interiér. Kombinovaný účinek několika faktorů, chcete-li, jejich harmonie zajišťuje pocit pohodlí a komfortu v bytě. Lidské tělo je v neustálém tepelném kontaktu se svým prostředím.Rozhodující faktory z hlediska komfortu: povrchová teplota hraničních stavebních prvků (stěna, hlavní střecha, podlaha) a pokojová teplota; relativní vlhkost; čas a způsob větrání; tepelně akumulační schopnost stavebních prvků.Teplota vzduchu a povrchová teplota stavebních prvků se v určitých mezích vzájemně ovlivňují pocit komfortu. Je-li např. povrchová teplota stěn 10 stupňů Celsia, nelze dosáhnout příjemného pocitu pohodlí ani při velmi vysoké pokojové teplotě, protože se z lidského těla (zejména u stěn) odvádí velké množství tepla.Zvýšením povrchů obklopujících prostor na 20 stupňů Celsia získáme takříkajíc ještě příjemnější klima, pokud se teplota v místnosti sníží na 16 stupňů Celsia. V tomto případě můžeme dosáhnout i úspory tepelné energie.Lidské tělo se cítí příjemně v prostoru s relativní vlhkostí 40 - 70 % a teplotou přibližně 20 stupňů Celsia. Relativní vlhkost se mění v závislosti na teplotě: klesá s rostoucí teplotou a zvyšuje se s klesající teplotou.Pocit komfortu lze ovlivnit i způsobem a délkou větrání, tedy přiváděním čerstvého vzduchu, v této souvislosti změnou pokojové teploty a relativní vlhkosti, jakož i vnitřní cirkulací vzduchu.Při větrání je nutné zajistit odvod škodlivých látek a pachů produkovaných v obytném prostoru, přebytečné páry, které mohou kondenzovat ve formě vlhkosti, čímž se zvyšuje relativní vlhkost vzduchu a tím se znepříjemňuje pocit pohodlí, a oxid uhličitý (CO 2 ), který vzniká a obohacuje se při dýchání .Minimální požadované větrání je určeno vlhkostí a koncentrací oxidu uhličitého (CO 2 ) ve vnitřním vzduchu. Zvýšení obsahu oxidu uhličitého o 0,1 % může způsobit dekoncentraci, nepohodlí a bolesti hlavy.Větrání je dostatečné, pokud zajišťuje 0,5 až 2 výměny vzduchu za hodinu v závislosti na funkci místnosti, počtu osob v ní a ročním období.V zimě, kdy je rozdíl mezi venkovní a vnitřní absolutní vlhkostí větší než v létě, stačí menší výměna vzduchu. Při větrání je třeba zabránit vzniku průvanu, který je pro člověka nepříjemný.

Rekonstrukce bytu

Více o nás na našich stránkách https://slaga.cz/

 

indický běžec

Blog / Novinky

Inzerce

Čištění aut Praha

Čištění aut Praha