vyklízení bytů

Vyklízení bytů - Na závěr je ještě vhodné zmínit problematiku náhrady škody a bezdůvodného obohacení. V případě, že nájemce z vlastní vůle nevypraných nemovitost a neopustil ji, tak jak bylo dohodnuto ve smlouvě o nájmu a na základě toho vznikne pronajímateli škoda, může se pronajímatel ve smyslu § 420 OZ domáhat u soudu náhrady této škody.Skutečnost, že nájemce užíval nemovitost i po uplynutí doby nájmu se posuzuje jako bezdůvodné obohacení, protože podle § 451 j e bezdůvodným obohacením majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů a kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat.

indický běžec

Blog / Novinky