Zaměření pozemku

Zaměření pozemku - Porealizačné zaměření staveb a inženýrských sítí pro potřeby dokumentace skutečného provedení stavby vyhotovíme rychle a kvalitně spolu s vyznačením položek, které jsou předmětem fakturace. K výsledné dokumentaci přikládáme i potřebné soubory pro GIS správců inženýrských sítí. Na podkladě zaměření můžeme vyhotovit geometrický plán . Podrobnosti o geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby se dočtete v kategorii porealizačné zaměření. V případě vašeho zájmu vám vypracujeme cenovou nabídku, kontaktní údaje jsou v kategorii ceník.

indický běžec

Prodej mláďat

mláďata momentálně nejsou k dispozici

Blog / Novinky

Inzerce